Du kan följa vår verksamhet på FaceBook https://www.facebook.com/Korpo-Hembygdsf%C3%B6rening-195774547124348/

Aktuellt

Museiträffar i Idas torsdagar från kl 14:

28.2, 7.3, 14.3, 21.3. Under träffarna pysslar vi med gamla föremål. Putsar och ställer i ordning utställningar för sommaren. Om vädret tillåter jobbar vi också ute. Vi fortsätter under april- och maj-månad om intresset finns.

”Läsförhörsmöte i gammal stil”

i Idas lö 9.3 kl 15 I samarbete med Korpo kapellförsamling. kaplan Esa Killström och kantor Mikael Granlund berättar hur det gick till förr på ”läsförhörsmötet”. Mycket sång lovas det också. Kanske du också har en gammal historia att berätta. Kom med! – vi bjuder på ”7 sorter” till kaffet.