Du kan följa vår verksamhet på FaceBook https://www.facebook.com/Korpo-Hembygdsf%C3%B6rening-195774547124348/

Fornminnen vid Kuggviken lö 15.6. kl 15

04.06.2019 kl. 18:19
Hembygdsmuseet Hembygdsmuseet

Forskare Marcus Lepola betättar om fynd gjord hösten 2018 och våren 2019 vid Kuggviken

Siv Wikström