Bli medlem!

Man kan bli medlem i hembygdsföreningen genom att betala medlemsavgiften på 10€ för 2020 till kontonummer

FI60 4055 0012 0025 45
ref.nr. 1025

eller skriv
medlemsavgift 2020
i meddelandet.

Kontakt 

tel: 040 74 10 545 
 

Styrelsemedlemmar:

Tom Fredriksson
040 519 8301
Maarit Munkki
040 088 8105
Tarja Santavuori-­Sirkiä
040 544 1585
Mia Lagström
040 053 3678
Ida-­Kajsa Johansson
040 518 4512
Viktor Lindström
040 722 7377)
Suppleanter:
Rosemary Pettersson
040 870 8249
Bitte Henriksson
040 099 7913
Mariann Sommarseth
040 312 4448