Bli medlem!

Man kan bli medlem i hembygdsföreningen genom att betala medlemsavgiften på 10€ för 2018 till kontonummer

FI65 4055 0012 0025 52
ref.nr. 1025

eller skriv
medlemsavgift 2018
i meddelandet.

 

Kontakta föreningen för mer information

e-post: siv@kobben.fi

eller museets telefon
tel: 040 74 10 545 eller
0400 77 21 79 (Siv Wikström)