Bli medlem!

Man kan bli medlem i hembygdsföreningen genom att betala medlemsavgiften på 10€ för 2016 till kontonummer

FI65 4055 0012 0025 52
ref.nr. 1025

eller skriv
medlemsavgift 2017
i meddelandet.

 

Kontakta föreningen för mer information

e-post: ynko36@gmail.com

eller museets telefon
tel: 040 74 10 545
/ Siv Wikström

Utställning
Tid:             1.7.2017 – 30.4.2018
Plats:          Skärgårdscentrum Korpoström

                      Fritt inträde     

Utställningen "Nobelpristagaren Ragnar Granits liv och  forskargärning" görs av konstnärlig ledaren Joachim Granit

                             

Arrangörer: Korpo Hembygdsförening rf, Biovetenskapliga institutionen vid Helsingfors Universitet, Finska läkaresällskapet, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, Ragnar Granit Sällskapet, Korpo Kulturgille rf, ProKorpo rf, Skärgårdscentrum Korpoström