Korpo Hembygdsmuseum

Korpo hembygdsmuseum är beläget 800 m från Korpo centrum på Strömmavägen 39 i riktning Hväsby. På den lummiga gården finns ett tiotal byggnader som alla är flyttade till hembygdsgården från olika delar av Korpo, bland annat finns det en fiskebod nere vid museets strand. Till samlingarna hör donerade bruksföremål, möbler samt kläder från bygden. Förutom allmogemiljöer från olika tidsepoker presenteras även en gammal bybutik.

Hembygdsmuseet öppet 2021 kl 12-16:

28.6-8.8.  Varje dag

9.8-12.9   Lördag-söndag

övriga tider enligt överenskommelse.
Tel 040 741 0545 

Inträde 4 EUR, barn under 12 år gratis.
 

 

 

 

Skärimuseets officiella sponsorer:

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond

samt ett 40-tal lokala sponsorer