Korpo Hembygdsmuseum

Korpo hembygdsmuseum är beläget 800 m från Korpo centrum på Strömmavägen 39 i riktning Hväsby. På den lummiga gården finns ett tiotal byggnader som alla är flyttade till hembygdsgården från olika delar av Korpo, bland annat finns det en fiskebod nere vid museets strand. Till samlingarna hör donerade bruksföremål, möbler samt kläder från bygden. Förutom allmogemiljöer från olika tidsepoker presenteras även en gammal bybutik.

Hembygdsmuseet öppet 2020 kl 12-16:

24.6-9.8.  onsdag-söndag     

15.8-27.9   lördag-söndag

övriga tider enligt överenskommelse.
Tel 040 741 0545 

Inträde 4 EUR, barn under 12 år gratis.
Säsongsbiljett 7 EUR, som gäller både i Hembygdsmuseet och Skärimuseet hela sommaren 2020.

Museivakt Eeva Harju

 

Skärimuseet i Verkan

Museet lyfter fram skärgårdslivets vardag och livsstil och inleder med utställningen “Korpo i sikte”. Utställningen förevisar redskap anknutna till fiske och berättar bland annat om den utdöende fiskemetoden notdragning. På film förklarar Korpos sista notkung om hur det går till. Vi visar även spritkungen Hjalmari Mäkeläs spritsläde och andra föremål anknutna till smugglingen. Historien kring traktens vandringsleder tolkas i en animationsfilm av Antonia Ringbom.

Skärimuseet är öppet 2020 kl 12-16. Sista säsongen.

24.6.-30.8.     onsdag-söndag 

övriga tider enligt överenskommelse.

Tel 040 741 0545

Inträde 4 EUR, barn under 12 år gratis.
Säsongsbiljett 7 EUR, som gäller både i Hembygdsmuseet och Skärimuseet hela sommaren 2020.

Museiguide  Torgils Bäckman

 

Skärimuseets officiella sponsorer:

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond

samt ett 40-tal lokala sponsorer