Korpo Hembygdsmuseum

Korpo hembygdsmuseum är beläget 800 m från Korpo centrum på Strömmavägen 39 i riktning Hväsby. På den lummiga gården finns ett tiotal byggnader som alla är flyttade till hembygdsgården från olika delar av Korpo, bland annat finns det en fiskebod nere vid museets strand. Till samlingarna hör donerade bruksföremål, möbler samt kläder från bygden. Förutom allmogemiljöer från olika tidsepoker presenteras även en gammal bybutik.

Hembygdsmuseet öppet 2017:

17. - 18.6. lö - sö
21.6.  on
24.6.  lö, friluftsgudstjänst
25.6.  stängt
28.6. - 13.8 on, lö - sö

1.7.    museet stängt.  I Korpoström Ragnar Granit symposium kl 13-17. Fritt inträde.
Nobelmiddag kl 19. Supékort, reserveras på förhand per epost  ragnargranit50@gmail.com eller tel +358 (0) 400 59 93 19 /Skärgårdscentret

19.8 - 1.10  lö - sö

övriga tider enligt överenskommelse.
Tel 040 741 0545 eller 0409390036 (ordf. Yngvar Wikström)
0400 772 179 (sekr. Siv Wikström)

e-post: yngvar.wikstrom@gmail.com

Inträde 3 EUR, barn under 12 år gratis.
Säsongsbiljett 5 EUR, som gäller både i Hembygdsmuseet och Skärimuseet hela sommaren 2016.
 

Skärimuseet i Verkan

Museet lyfter fram skärgårdslivets vardag och livsstil och inleder med utställningen “Korpo i sikte”. Utställningen förevisar redskap anknutna till fiske och berättar bland annat om den utdöende fiskemetoden notdragning. På film förklarar Korpos sista notkung om hur det går till. Vi visar även spritkungen Hjalmari Mäkeläs spritsläde och andra föremål anknutna till smugglingen. Historien kring traktens vandringsleder tolkas i en animationsfilm av Antonia Ringbom.

Skärimuseet är öppet 2017:

17. - 18.6.     lö - sö

21. - 23.6.     on - fr

24 - 27.6       stängt

28.6. - 13.8   on - sö

1.7.    museet stängt.  I Korpoström Ragnar Granit symposium kl 13-17. Fritt inträde.
Nobelmiddag kl 19. Supékort, reserveras på förhand per epost  ragnargranit50@gmail.com eller tel +358 (0) 400 59 93 19 /Skärgårdscentret 

19.8 - 1.10.   lö - sö 

övriga tider enligt överenskommelse.

Tel 040 741 0545 eller 0409390036 (ordf. Yngvar Wikström)
0400 772 179 (sekr. Siv Wikström)

Inträde 3 EUR, barn under 12 år gratis.
Säsongsbiljett 5 EUR, som gäller både i Hembygdsmuseet och Skärimuseet hela sommaren 2016.

Museiguide  Torgils Bäckman

 

Skärimuseets officiella sponsorer:

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond

samt ett 40-tal lokala sponsorer